Rekrutacja 2020/2021

Wysłanie wstępnego formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Klas Piłkarskich pod patronatem Motoru Lublin. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia dalszych etapów rekrutacji.
Dotyczy naboru do OMS Szkoła Podstawowa (klasa IV) oraz Liceum Ogólnokształcące klasa I.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt do opiekuna prawnegoKryteria rekrutacji:

  • umiejętności piłkarskie,
  • sprawność fizyczna ogólna,
  • wyniki w nauce w klasie szkoły podstawowej (dotyczy naborów do LICEUM)
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy naboru do Liceum)
  • potencjał fizyczny i intelektualny