Rocznik 2009
Grupa Żółta
Trener: Jarosław Grajper
Grupa Biała
Trener: Daniel Harasim
Grupa Niebieska
Trener: Łukasz Rzędzicki