Ważna informacja dla kandydatów do klasy IV Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka nożna
czwartek, 26 marca 2020, 11:05

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dokumenty rekrutacyjne (zgłoszenia, wnioski) należy złożyć w szkole do pojemnika REKRUTACJA lub wysłać w formie skanów/zdjęć na adres poczty elektronicznej szkoły: poczta@sp16.lublin.eu, przekazać ePUAPem, ew. pocztą tradycyjną listem poleconym w terminie 20-28 kwietnia 2020 r.

Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJAInformacja dla kandydata lub poniżej.

Ważne! Data testów sprawnościowych zostanie podana w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia koronawirusem COVID-19.

Ewentualne uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej nastąpi po ogłoszeniu wyników testów sprawnościowych (m.in. po potwierdzeniu woli, świadectwa ukończenia klasy III Szkoły Podstawowej lub innych brakujących dokumentów).

 

Do pobrania:

Kryteria naboru i test sprawnościowy
Potwierdzenie woli
Zgłoszenie do oddziałów Mistrzostwa Sportowego
Zgoda na testy sprawnościowe
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 4 2020/2021